MEOESZ határozat

Tisztelt Tagtársak!

 

Tájékoztatásul megküldöm az alábbi MEOESZ Elnökség 2017. szeptember 26-i ülésén kelt alábbi határozatokat szíves felhasználásra.

103/2017.(09.26.) sz. MEOESZ E határozat

A MEOESZ Elnöksége a mai napi hatállyal a MEOESZ Általános tenyésztési programja 2/5/3/3. pontja 3. bekezdése második mondata helyébe az alábbi rendelkezést teszi:

Amennyiben az alom bejelentés a kölykök 6 hónapos kora betöltését követően történik meg, úgy az alom törzskönyvezésére csak abban az esetben van lehetőség, ha erre az adott egyedi ügyben a Szövetség elnöke az alombejelentőn megjelölt fajtagondozó előzetes egyetértésével engedélyt ad, továbbá ezen engedély kiadását megelőzően és annak feltételeként az Elnök mérlegelési jogkörében kérheti, hogy az alom törzskönyvezendő valamennyi egyede vonatkozásában a bejelentő DNS vizsgálati okirat eredetijével igazolja a kölykök szülőktől való származását.

Fenti sz. határozat egyhangúlag (6 mellette, 0 ellene, 0 tartózkodás) elfogadásra került.

 

104/2017.(09.26.) sz. MEOESZ E határozat

A MEOESZ Elnöksége a mai napi hatállyal a MEOESZ Törzskönyvezési szabályzata 4.§.(1). bek-ét kiegészíti az alábbi rendelkezéssel:

Amennyiben az alom bejelentés a kölykök 6 hónapos kora betöltését követően történik meg, úgy az alom törzskönyvezésére csak abban az esetben van lehetőség, ha erre az adott egyedi ügyben a Szövetség elnöke az alombejelentőn megjelölt fajtagondozó előzetes egyetértésével engedélyt ad, továbbá ezen engedély kiadását megelőzően és annak feltételeként az Elnök mérlegelési jogkörében kérheti, hogy az alom törzskönyvezendő valamennyi egyede vonatkozásában a bejelentő DNS vizsgálati okirat eredetijével igazolja a kölykök szülőktől való származását.

Fenti sz. határozat egyhangúlag (6 mellette, 0 ellene, 0 tartózkodás) elfogadásra került.

 

Babiczky Attila

NVKM elnök