Drótszőrű német vizsla

 

Drótszőrű német vizsla

„Jót és szépet a vadászat számára! A teljesítménnyel a típushoz.” egy ma is versenyképes koncepció a német vizslához. Mai formájában a fajta megálmodóinak iránymutatásai alapján sikerült fenntartani. A legfontosabb gondolat minden drótszőrű német vizsla tulajdonosnak érdemes megszívlelni: „Vadászkutyaként született, annak is kell megtartani.” (Henning Bergmann)

A fajta kialakulása az 18. század végén a feudalizmus bukását követően kezdődött el. Akkor még csak a főbb gondolatok irányították az embereket. Ekkor még a német vizslák heterogén külsőt és belső tulajdonságokat mutattak. Kialakításához a „régi” német vizslát, a vízi POODLE-t, a pointert, a szettereket, több fajta kontinentális vizslát, és egyes hegyi pásztorkutyákat használtak fel. Három kategóriába sorolták az egyedeket: rövid-, durva- és hosszúszőrű. A szőrváltozatonkénti letisztulást és a belső tulajdonságokra történő összpontosított tenyésztés elindítását a 20. század elejére tehetjük. Ekkor a nemesítéshez újabb fajtákat vontak be a tenyésztők. A rövid- és szálkásszőrű német vizslát, griffont és a pudelpointert használták fel.
A tenyésztési cél ma is híven tükrözi az akkori törekvéseket, ahol is az angol mintát kívánták átalakítani. Az angolok több, speciális feladatra (kereső – pointer, elhozó – retriever) kiképzett kutyát használtak. A német vadászok azonban szerették volna egy kutyában összpontosítani a jó tulajdonságokat.
Megszületett az igény egy sokoldalú, intelligens, erős felépítésű, szenvedélyes vadászkutyára, amely durva szőrzetével ellenállóvá válik az időjárással (hideg, szél, eső, hó) és a környezeti behatásokkal szemben (benőtt árterek, szederindák, bokrok tövisei, csalán, nád). Minden területen tudták hasznosítani a drótszőrűt, a kotorék az egyetlen vadászati forma, ahol testméretei miatt nem boldogul. A mindennapi gyakorlatba beívódott meghatározás nem véletlen, a mindenes vizsla elnevezést méltó képen kapta meg. Híven tükrözi a felhasználási területek színes tárházát. Apróvad vadászaton kívül – ahol is a lövés előtt a fácánt, nyulat, foglyot, fürjet meg kell keresnie, és jelezze (vadállás) azt gazdájának. Ezt követő lövés utáni az elejtett vad felkutatását és elhozását foglalja magába – vízi szárnyasok vadászatánál és erdei vadászataink során is, hű kísérőtársunk lehet. Az erdőben, ahol szinte járhatatlan aljnövényzettel benőtt terepek keresztezhetik utunkat, segítőnk lesz az utánkeresésnél. Így a vércsapa követése sem okozhat neki gondot. Nem mellékes a dúvaddal szemben tapasztalható viselkedése sem. A munkáját jellemzi a megbízhatóság, kitartás és a soha szűnni nem akaró tenni akarása. Nem járunk messze a valóságtól, ha azt mondjuk, hogy a drótszőrű az élet más területén is megállja a helyét. Amikor nincs vadászszezon, akkor is megfelelő társunk lehet, legyen az családi rendezvény, sport vagy egyéb elfoglaltság.

A drótszőrű német vizsla vadászkutyának tenyészették ki, megfelelő mennyiségű és minőségű munka mellett érzi jól magát. Az öröklött tulajdonságok- kitűnő orr, birtoklási vágy, vadmegállási hajlam, vízkedvelés, csapázási hajlam, rámenősség – tovább fejlesztése és csiszolása érdekében elengedhetetlen a fajta tervszerű tanítása. A szenvedélyességnek párosulnia kell a kitartással és a magas intelligenciájával. Erőteljes, kiegyensúlyozott, jó idegrendszerű – nem agresszív sem faj társaival, sem emberekkel szemben -, markáns karakterű, nem kényeskedő vagy sértődő típusú fajta. Ezáltal határozott, egyértelmű határokat szabott, logikus képzéssel lehet kitűnő vadásztársat faragni a fajta egyedeiből. Szükséges a napi kapcsolat az emberrel (gazdával), valamint gyakorolni kell vele. Könnyen kezelhető és gyorsan tanul. Elviseli a keményebb bánásmódot a tanítás során. – Több időt kell fordítani az engedelmességi feladatok készséggé válásáig. – Folyamatosan szinten kell tartani, szellemileg és kondicionálisan is. Bátor, jól alkalmazkodik környezetéhez. Ő akkor boldog, ha az emberek körül mozoghat, családcentrikus. Azonban, ha magára hagyjuk, keres magának elfoglaltságot, elszórakoztatja magát. A problémák elkerülése érdekében ajánlott kennelben tartani, míg nem tartózkodunk otthon. Mindemellett biztosítsuk neki a napi mozgásigényét. Hideg éjjeleket könnyen vészeli át egy jól szigetelt kutyaházban, melyben durva szőrzete is segít. Nem finnyás, bármely jó minőségű kutyatakarmányt szívesen elfogyaszt.

Külső megjelenését, nem a show világához alakították ki, hanem vadászati adottságainak megfelelően a funkcióhoz. Tekintete, intelligens és barátságos, ideális a barna szemszín. Azonban a tekintetnek a dinamikáját és energiáját, a határozott, markáns szemöldök adja. A másik elengedhetetlen ismertetőjegyük az arcorri részen elhelyezkedő jellegzetes sűrű szakálluk. Marmagasságuk – nemektől függően – 57-68 cm között mozoghat. A széles és mély mellkas biztosítja a belső szerveknek a megfelelő, tágas helyet valamint védelmet is nyújt külső behatások ellen. Teste jól izmolt, mozgása erőteljes, térölelő és elegáns. Bár a fő hangsúly a fajta jellegén és a típusán van (… teljesítménnyel a típushoz.) még is meghatározó a szőr minősége is, 2 és 4 cm lehet, a test körvonalait a szőrzet nem befolyásolhatja. A fedőszőrzet alatt egy vastag aljszőrzet védi a kutyát a hidegtől és a sérülésektől. Kevés és elenyésző örökletes betegséggel bír. A többéves folyamatos diszpláziavizsgálatnak – amelyet az anyaországban végeznek a tenyésztésbe vétel előtt – köszönhető, hogy ritkán fordul elő terheltség.
A magyar Német Vizsla Klub is ezt a rendszert követi 2004-től csak diszpláziamentes kutyákkal lehet tenyészteni. A drótszőrű német vizsla állomány egészséges.

A tenyésztésbe vétel alapkövetelménye a diszpláziaszűrés mellett, a tenyészszemle, képességvizsga és az őszi tenyészvizsga sikeres teljesítése. A teljesítménymérés alappilléreként a magyar gyakorlatba is beépítettük a meleg nyúlnyomkövetési hajlam vizsgálatát, jelenleg a rendezvényterven megjelölt képességvizsgákon teljesíthető plusz feladatként szerepel. Teljesítése feltétele a Hegawaldon történő nevezésnek.

Balázs István

 

FCI STANDARD 98/2. 2. 1995: Drótszőrű Német Vizsla (fajta leírás) 

Fajtagazda: Németország

A fajta használhatósága, rendeltetése: Sokoldalú vadászkutya

Besorolása:

FCI VII. fajtacsoport, álló kutya, kontinentális vizsla teljesítményvizsgával.

A fajta kialakulásának áttekintése:

Durvaszőrű vizsla, amelyet a XIX. Század végén Hegewald irányításával, Solms herceg célmeghatározása lapján – teljesítménnyel a típushoz – tenyésztettek, következetes tenyésztői szabadságban, az akkor rendelkezésre álló anyag felhasználásával, (pudelpointer, griffon, német szálkásszőrű) a rövidszőrű német vizsla bevonásával, rövid idő alatt egy használati vizslát állítottak elő, amely ellenálló szőrzettel és sokoldalúsággal a vadászat minden módjához alkalmasnak tűnt. Ezekkel a tulajdonságokkal, a drótszőrű német vizsla néhány év alatt kedvelt vadászkutya lett, Németországban és a világ sok más területén.

Általános megjelenés: Nemes megjelenésű, kemény, durva, a bőrt védő szőrzettel, figyelemre méltó energikus megjelenéssel. Mozgása legyen erőtől duzzadó, térölelő, harmonikus. Viselkedése, kemény, öntudatos, kiegyensúlyozott, félelem nélküli, lövésre nem érzékeny, nem félő, nem agresszív.

Méretarányok: A törzshosszúság és a marmagasság lehetőleg azonos legyen. A törzshossz a marmagasságot 3 cm-rel meghaladhatja.

Idegrendszer: Magabiztos, kiegyensúlyozott, ne féljen élő vadtól, a külső környezettől, de nem legyen agresszív.

Fej: a testméretnek és az ivarnak megfelelő. A fej vonalai (koponya, orrhát) előrefelé enyhén szétnyílóak.

Koponya: Kissé lapos, oldalnézetben enyhén boltozott, mérsékelten széles, a szemöldökívek kifejezettek.

Stop: Kifejezett, határozottan felismerhető.

Orr: Szőrszínnek megfelelő, jól pigmentált, tág orrnyílások.

Arcorri rész: /Fang/ Erőteljes hosszú, széles, enyhe kosorr, vastag ajkak, az álcsontra szorosan fekvő, a szőrszínnek megfelelő pigmentáció.

Fogazat: Erős, jól fejlett fogak, erős álcsontok, teljes fogazat, 42 fogból álló teljes fogazat, korrekt ollós harapás.

Szem: Sötét szemszín, sem túl mélyen ülő, sem pedigdülledt szemgolyó, élénk tekintettel. Szorosan a szemgolyóhoz simuló, jól pigmentált szemhéjak.

Fülek: Közepes nagyságú, magasan, szélesen tűzött, nem ráncosodó.

Nyak: Középhosszú, erőteljesen jól izmolt, enyhen ívelt nyakvonal, száraz, lebernyeg nélkül.

 

A test:

Felső vonal: Egyenes, hátrafelé enyhén lejt.

Mar: Kifejezett.

Hát: Feszes, jól izmolt.

Ágyék: Rövid, széles, enyhén lejtő, jól izmolt.

Mellkas: Széles, mély, erőteljes fronttal, boltozott bordákkal, jól hátranyúló szegycsonttal.

Alsó vonal: Elegáns ívben hátrafelé enyhén felhúzva, száraz.

Farok: A hátvonalat követve, vízszintesen, vagy enyhén felhúzva tartja, de nem meredeken felfele. Nem túl vastag, sem vékony, a vadászathoz célszerűen kurtítva. Azokban az országokban, ahol kurtítási tilalom van, egészben meghagyható, ilyenkor az ugróizületig érjen és enyhén kard- formában hordja.

 

Végtagok:

Elülső végtagok: Elölről nézve, egyenes, függőlegesen párhuzamosan állnak. Oldalról nézve vállban jól testhez simulnak. A talajtól számítva a könyökig legyen lehetőleg egyenlő hosszúságú, a könyöktől a mar felső széléig tartó hosszúsággal.

Vállak: Ferdén hátrafelé dőlő, jól izmolt lapocka, a felkarhoz jól szögellt.

Könyök: Testhez simuló, sem lefelé, sem kifelé forduló. Alkarhoz jó szögellt.

Alkar: Száraz és függőlegesen álló, erős csontok.

Csüdízület/Lábtőízület: Erőteljes

Lábközép: Kisse előredőlő.

Mancsok: Kerek, vagy ovális alakú, jól zárt erős, ellenálló, jól pigmentált karmok. Az ujjak párhuzamosan állnak, álló helyzetben és járás közben a mancsok sem kifelé, sem befelé nem fordulnak.

 

Hátulsó végtagok:

Általában: Hátulról nézve egyenesek és párhuzamosan állnak. Jó szögellés a térdizület és az ugróizületnek. Erős csontok.

Comb: Hosszú, széles és jól izmolt, jó szögellés a medencecsonthoz.

Térd: Erőteljes, jó szögellés a combcsonthoz.

Alsó lábszár: hosszú, jól izmolt, erős mancsok.

Ugróizület: Erőteljes.

Mancsok: Oválisan kerek, zárt ujjak és erős, ellenálló, jól pigmentált karmok.

Járószerkezet: Jól előrenyúló lépéshossz és toló erő. Elülső és hátulsó végtagok párhuzamosak, egyenesek. Feszes tartás.

Bőr: Feszes, ráncképződés nélküli.

 

Szőrzet:

A szőrzet minősége szerkezete: Drótos, kemény, testhez simuló, és sűrű. A fedőszőr 2-4 cm hosszú, sűrű, víztaszító, gyapjas aljszőrrel. A testformákat a hosszabb szőr ne takarja el. A keménysége és sűrűsége nyújtson jó védelmet az időjárási viszonyok ellen és védjen a sérülésektől. A lábak alsó részén, a mellkas alsó részén rövidebb, és sűrűbb legyen. A fejen és a füleken rövidebb, de legyen puha. Hangsúlyos szemöldök és erőteljes, nem túl hosszú, keményszőrű szakáll és szemöldökszőr növelik az energikus tekintetet.

 

Szín:

 1. barna spriccelt
 2. fekete spriccelt foltokkal, vagy foltok nélkül
 3. Egyszínű barna fehér mellfolttal, vagy anélkül

Más szín nem engedélyezett (pl.: egyszínű fekete)

 

Nagyság:

Kan: 61-68 cm

Szuka: 57-64 cm

 

Hibák:

Minden eltérés a fenti méretektől hibának tekintendő, amely elbírálása viszonyítva a hibátlanhoz képest, annak mértéke szerint elbírálandó.

Súlyos hibák:

 • Rövid, keskeny elhegyesedő fang
 • Gyenge fogazat
 • Harapófogó harapás (részben harapófogó is)
 • Laza szemhéjak
 • Süllyedt, vagy pontyhát
 • Túlnőtt far
 • Túl rövid szegycsont
 • Erősen kifelé, vagy befelé forduló könyök
 • Tehénállás, hordóállás, szűk állás menet közben, vagy állásban
 • Tartós poroszkálás
 • Meredek szögellés
 • Vékony puha szőr, aljszőrzet hiánya.

Kizáró hibák:

 • Idegrendszeri gyengeség, főleg vadtól és lövéstől való félelem, agresszivitás, gyenge idegrendszer, félelmében támadó
 • Előre és hátraharapás, keresztharapás
 • 2 db-nál több fog hiányzik
 • Különböző szemszín, befelé vagy kifelé forduló szemhéjak /entropium, ektropium/
 • Herehiány
 • Megtört farok
 • Pigment hibák
 • egymástó1 eltérő szemszín
 • Kanoknak két jól tapintható herének kell lenni.

 

STANDARD MAGYARÁZAT

Mi is a Standard? Egy leírás, mely mindenki számára egyértelműen definiálja az ideális felépítésű drótszőrű német vizsla ismérveit. A fajtagazda országban (esetünkben Németország) fektetik le és az FCI (Fédération Cynologique Internationale) felülvizsgálata után, minden FCI tagországra kötelező jellegű a használata. A leírat, egy útmutató a tenyésztési célok megvalósításához, ami nem más, mint: egy mentálisan stabil, jó munkaképességű, nemes megjelenésű, közepes termetű, harmonikus felépítésű, védelmet nyújtó durva szőrzettel rendelkező – az őseink által megfogalmazott kritériumoknak eleget tevő – sokoldalú vadászati tevékenység elvégzésére képes egyed legyen. Az értékelés célja, hogy a vizsgált egyed milyen mértékben tér el az ideálistól.

Jó munkaképesség, stabil idegrendszer, felépítés, egészség. E négyes fogalomkör elválaszthatatlan egymástól. Ugyanis, ezen ideálhoz közelítő kutyáktól várhatjuk el a mind testileg, mind mentálisan megterhelő munkafeladatok elvégzését sokszor egész naposra nyúló vadászataink során. A drótszőrű német vizsla azért tarthatta meg ezen jó tulajdonságait, mert a vadászat számára tenyésztették ki – erre a feladatkörre meg is kell tartanunk. Amíg nem válik a divat martalékává, esélyünk marad fenntartani jó tulajdonságait.

Általános megjelenése: Nemes megjelenésű, durva szőrzet védi az egész testet, figyelmes, tekintete energiát sugalló. Erős, mozgása harmonikus, térölelő és folyamatos.

Idegrendszer: Magabiztos kiegyensúlyozott, ne féljen élő vadtól, a külső környezettől, de agresszív ne legyen se emberrel, se kutyákkal szemben.

Feje legyen nemes, száraz a testméretéhez arányos, nemi jellegnek megfelelő. Figyelmes energiát sugárzó nem túl mélyen ülő szemekkel. Hosszú, erős állkapoccsal és fanggal, enyhe kosorral. Kifejezett szemöldökkel, lehetőleg kemény, nem túl hosszú szakállal. Erős állkapocs és állcsont, 42 fogból álló teljes fogazat, korrekt ollós harapás.

Testfelépítés:

Szőrzet: Kemény, drótos, testhez simuló és sűrű. A fedőszőr kb. 2-4 cm hosszú. Sűrű, víztaszító aljszőrzet kívánatos. A hosszabb szőrzet nem takarhatja el a test körvonalait. A keménysége és sűrűsége lehetőleg jó védelmet nyújtson az időjárás viszontagságai és a sérülések ellen. A lábak alsó felén és a has tájékán legyen a szőr rövidebb, de ugyanakkor sűrű, fejen és a füleken rövidebb ám egyúttal sűrűbb, de nem puhább szőrzettel fedett. Kifejezett szemöldök és egy erőteljes, de nem nagyon hosszú ám meglehetősen kemény szakáll növeli az energikus arckifejezést.

Hiányosságok:

A szépség hibák nem befolyásolják a kutya teljesítményét és a munkáját.

 • Kissé laposabb stop
 • Túl hosszú vagy széles fülek
 • Hiányzó vagy túl kevés szemöldök

 

Hibák:

A teljesítményre és a munkára kisebb mértékű ráhatással bíró eltérések.

 • Kisebb eltérések a nemi jellegben, például kissé erősebb felépítésű szuka
 • Rövid fang: az ideálishoz képest a koponya és arcorri rész közötti arányok kissé eltolódnak. Az arcorri rész rövidül.
 • Harapófogó harapás, más néven tétre harapás, amikor az alsó és a felső metszőfogak rágófelületekkel találkoznak. Részleges tétre harapás is ugyanolyan hibának minősül.
 • Világos színű szemek: Törekedni kell a sötétbarna szemszínhez közelíteni, azonban a pigmentációval harmonizáló világosabb árnyalatú szemszín nem minősül hibának. Azonban a világossárga (ragadozómadár-szem) nem kívánatos.
 • Felhúzott ágyék: agár vagy pointer ágyék, túlzottan felhúzódó alsó vonal.
 • Túlfeszített idegrendszer: túlzottan feszült, nyugtalan egyed.
 • Csapott és/vagy rövid far: a hátulsóvégtag nem tud elég tolóerő kifejteni.
 • Lapos mellkas, vagy nem megfelelően ívelt bordák: Sekélyes, nem elég dongás bordakosár.
 • Meredek szögellés a végtagokon: A lapocka és a felkarcsont, vagy a medence öv és a lábszárcsont az ideálistól eltérően túlságosan nyitott szöget zár be.
 • Szakaszosan (időnként visszatérő) poroszkáló járásmód.

 

Súlyos hibák:

Komolyabb eltérés a fajta standardtól. Erősen befolyásolja az egyed teljesítményét.

 • Hiba a nemi típusban: az egyedről nem eldönthető anatómiája alapján a egyed ivara. (Túl kanos szuka, túl szukás kan)
 • Túl nagy vagy túl dimenziós egyed: A megengedett méretektől való túlzott eltérés.
 • Túl erős felépítés (robosztus felépítés) miatt időnként mozgásban hiányosságokkal küzdenek, az adott típusú egyedek. Energiapazarlásuk miatt hamar kifáradnak, hosszú távú munkavégzésre képtelenek.
 • Nagyon rövid vagy keskeny fang, gyenge fogazat/harapás: gyenge áll és állkapocscsonttal párosul, ez pedig húsevőknél komoly probléma, ezen kívül, mint csontrendszerbeli tulajdonság, öröklődhet.
 • Nyerges (süllyedt) vagy pontyhát (hajlott hát vagy ágyék): A nyerges hát a test tántorgását idézheti elő, ezáltal gátolja az előrehaladást. A púpos hát az előbbi ellentéte, gyakran csapott farral jár együtt. A hát hibái a kutya csontrendszerének gyengeségét jelzik, s csökkentik az állat teljesítőképességét, a csúnya megjelenésről nem is szólva.
 • Túlnőtt far: a far magasabban van mint a mar, sokszor együttjár a süpedt háttal és a meredek hátulsó szögelléssel.
 • Túl rövid szegycsont: fejletlen, kis térfogatú mellkast eredményez, mely emiatt szűk helyet biztosít a belső szerveknek.
 • Túlzottan kiforduló, vagy beforduló könyökízület: A könyök, mely (oldal irányban) gyengén kötött, esetleg kiforduló, nyitott, “ó” állást okoz, míg a befelé forduló könyök “franciás” állást eredményez.
 • Erősen tehénállású: A térdek kifelé fordulnak, a sarkak közelítenek egymáshoz, a lábközép és a mancsok kifelé forduló tengellyel helyezkednek el egymás mellett. A sarkak távolsága egymás között az ideálisnál kevesebb.
 • Erősen hordó (donga) állású: A combcsont és a lábszárcsontok enyhe ívben meggörbültek, és ívük a test középvonalától kifelé hajlik. A lábtő és lábközép tengelye enyhén befelé tart.
 • Szőrzet hibái: Az ideálistól való durva eltérések súlyos hibának minősülnek. A hosszú (6 cm feletti szőrhosszúság), rövidszőrűség (általában párosul a fej szőrtelensége is (túl kevés szakáll).), finom (puha, selymes tapintású), bozontos szőrzet, valamint az aljszőrzet hiánya és a has tájék „kopaszsága” is súlyos hiba a fajta egyedeinél.
 • Folyamatos poroszkálás séta és ügetés közben is, energia pazarló, (imbolygó) kompenzációs járásmód.

 

Tenyésztésből kizáró hibák:

Amely egyed a felsorolt hibák valamelyikével rendelkezik, azt a tenyésztésből ki kell zárni.

 • Gyenge idegrendszer: Vadtól vagy lövéstől való félelem, kiszámíthatatlan viselkedés, félelemből harapás.
 • Entrópium: a szemhéj befelé fordulása, (amikor a szempillák irritálják a szem felszínét, könnyezést, gyulladást, hunyorgást, szemfelület elhomályosodását okozzák).
 • Ectrópium: a szemhéj kifelé fordulása (az alsó szemhéj kifelé lóg, látszik a kötőhártya, ahol a baktériumok elszaporodnak, és folyamatos gyulladást váltanak ki).
 • Eltérő szemszín: felemás szemszín (pl.: az egyik szem kék a másik pedig barna)
 • Üvegszem: kékes csókaszem
 • Nemi rendellenesség: Hiányzó herék vagy félheréjűség
 • Szabálytalan színek: a megengedett színtől való eltérés kizáró hibának minősül.

A megengedett színek:

 • Barnán spriccelt, folttal, vagy anélkül
 • Feketén spriccelt, folttal, vagy anélkül
 • Barna fehér mellfolttal vagy anélkül
 • Világos spriccelt

 

Így a tiszta fekete (a tenyésztési szabályzat tiltja a fekete spriccelt – fekete spriccelttel való párosításokat is), fehér, sárga és sárga spriccelt színek előfordulhatnak, azonban tenyésztésbevételük nem megengedettek.

 • Előreharapás: az állkapocs nagyobb mértékben nő túl az állcsonton, létrejön az előreharapás, más néven csukaharapás.
 • Hátraharapás: az állkapocs enyhén fejlett és az állcsont túlnő rajta, hátraharapás vagy pontyharapás alakul ki.
 • Keresztharapás: amikor az egyik oldali felső és alsó metszőfogak ollósan harapnak, a másik oldali metszőfogak előreharapást mutatnak.
 • Elkeskenyedő fang: A fejet felülről nézve ék alakúnak látjuk. Az ilyen fej nemkívánatos, mert gyenge áll és állkapocscsonttal párosul, ez pedig húsevőknél komoly probléma, ezen kívül, mint csontrendszerbeli tulajdonság, öröklődhet. Kanoknál az ilyen fejet “szukás” fejnek mondjuk.
 • Hiányzó fogak: a P1 kivételével, minden (veleszületett rendellenesség) hiány, tenyésztésből kizáró hibának minősül.
 • Hibás pigmentáció: Szőrszínnek megfelelő, jó pigmentációtól eltérés kizáró hibának minősül. pl.: világos színű (hússzínű) orr.
 • Veleszületett csonka vagy törött farok: A farkatlanul vagy törött farokkal született egyedek, genetikai torzulás miatt örökletes betegséget hordoznak. Így, ha a törés kupírozás miatt le is „esne”, tenyésztésbe vételük etikai problémákat vet fel!